Archiv

„Grazer Praxiskommentar“ o profesním právu advokátů a notářů

Profesní právo má značný význam, zejména v klasických právnických profesích advokátů a notářů. Nově vydaný „Grazer Praxiskommentar“ zahrnuje všechny podstatné profesní předpisy pro advokáty a notáře. Komentář, který vydalo nakladatelství Verlag Österreich a jehož editory jsou Gernot Murko a Bettina Nunner-Krautgasser, se věnuje všem aktuálním právním otázkám týkajícím se výkonu povolání po BRÄG 2022 s přihlédnutím k judikatuře nejvyšších soudů. Dílo, které by nemělo chybět v žádné advokátní či notářské kanceláři, doplňují praktické checklisty a tipy. Petra Černochová (spolu s Bernhardem Finkem) je odpovědná za komentář k zákonu o advokátních zkouškách (RAPG) a k §§ 13-16 a 22-23 kodexu profesního choování advokátů z roku 2015 (RL-BA 2015), které se týkají správy klientských prostředků a převzetí substituce pro tuzemské a zahraniční advokáty.

Komentář je k dispozici zde>>

Advokát Mgr. Michal Vávra v Habsburgergasse

Advokát Mgr. Michal Vávra, partner v brněnské advokátní kanceláři Bulinský & Vávra, přesunul své sídlo advokátní kanceláře jako evropský advokát k nám do Habsurgergasse, což dále posílí naší již existující kolegiální spolupráci.

Mgr. Vávra působí mimo jiné v oblasti obchodního práva, občanského a trestního práva (včetně procesního práva), mezinárodního práva soukromého, práva leteckých cestujících a je od roku 2016 členem představenstva Karlovarských právních dnů, což je sdružení českých, německých, slovenských a rakouských právníků se sídlem v Praze a od roku 1991 pořádá v Karlových Varech odborné právnické konference, které jsou zejména příležitostí pro setkávání se a diskuze právníků. Mgr. Vávra je také jeden z moderátorů každoroční pravnícké konference tohto sdružení.

Mgr. Vávra je od roku 2000 také soudní tlumočník a překladatel německého jazyka. Posílená spolupráce a z ní vyplývající kolegiální „osa Vídeň-Brno“přinese klientům obou kanceláří výhody v oblasti právního poradenství a zastupování, zejména v přeshraničních záležitostech.

Srdečně vítáme Mgr. Michala Vávru!

Kontaktieren Sie uns!

Womit können wir Ihnen weiterhelfen? Kontaktieren Sie uns jetzt,
um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns jetzt!