Právo duševního vlastníctví

IP-právo (ochranné známky, ochrana průmyslového vzoru, patentové právo) | autorské právo | IT-právo a E-Commerce | nekalá soutěž | reklama | mediální právo

„Spoléhejte na značku!“, inzeruje průmysl značkového zboží. Postaráme se o Vaše ochranné známky, průmyslové vzory, patenty a autorská práva a chráníme je před protiprávním zásahům – anebo Vás budeme obhajovat, pokud budete neoprávněně vyzváni k zdržení porušování.

Když už mluvíme o reklamě: ověříme, jestli jsou Vaše reklamní kampaně v souladu se zákonem o nekalé soutěži a podpoříme Vás proti nekalým obchodním praktikám konkurentů.

V mediálním právu Vám pomůžeme nepřekročit tenkou hranici mezi svobodou projevu a ochranou osobnostních práv –  anebo budeme postupovat proti zásahům do Vašich osobnostních práv, online i offline.

IT a e-commerce doplňují naší poradenskou oblast, ve které jsme již před desítkami let odvedli mezinárodní průkopnickou práci.

Kontaktní osoby

Dr. Rainer Kornfeld

Attorney at Law

 

Dr. Michael Wukoschitz

Attorney at Law