Advokát Mgr. Michal Vávra v Habsburgergasse

Advokát Mgr. Michal Vávra, partner v brněnské advokátní kanceláři Bulinský & Vávra, přesunul své sídlo advokátní kanceláře jako evropský advokát k nám do Habsurgergasse, což dále posílí naší již existující kolegiální spolupráci.

Mgr. Vávra působí mimo jiné v oblasti obchodního práva, občanského a trestního práva (včetně procesního práva), mezinárodního práva soukromého, práva leteckých cestujících a je od roku 2016 členem představenstva Karlovarských právních dnů, což je sdružení českých, německých, slovenských a rakouských právníků se sídlem v Praze a od roku 1991 pořádá v Karlových Varech odborné právnické konference, které jsou zejména příležitostí pro setkávání se a diskuze právníků. Mgr. Vávra je také jeden z moderátorů každoroční pravnícké konference tohto sdružení.

Mgr. Vávra je od roku 2000 také soudní tlumočník a překladatel německého jazyka. Posílená spolupráce a z ní vyplývající kolegiální „osa Vídeň-Brno“přinese klientům obou kanceláří výhody v oblasti právního poradenství a zastupování, zejména v přeshraničních záležitostech.

Srdečně vítáme Mgr. Michala Vávru!

Kontaktieren Sie uns jetzt!