„Grazer Praxiskommentar“ o profesním právu advokátů a notářů

Profesní právo má značný význam, zejména v klasických právnických profesích advokátů a notářů. Nově vydaný „Grazer Praxiskommentar“ zahrnuje všechny podstatné profesní předpisy pro advokáty a notáře. Komentář, který vydalo nakladatelství Verlag Österreich a jehož editory jsou Gernot Murko a Bettina Nunner-Krautgasser, se věnuje všem aktuálním právním otázkám týkajícím se výkonu povolání po BRÄG 2022 s přihlédnutím k judikatuře nejvyšších soudů. Dílo, které by nemělo chybět v žádné advokátní či notářské kanceláři, doplňují praktické checklisty a tipy. Petra Černochová (spolu s Bernhardem Finkem) je odpovědná za komentář k zákonu o advokátních zkouškách (RAPG) a k §§ 13-16 a 22-23 kodexu profesního choování advokátů z roku 2015 (RL-BA 2015), které se týkají správy klientských prostředků a převzetí substituce pro tuzemské a zahraniční advokáty.

Komentář je k dispozici zde>>

Kontaktieren Sie uns jetzt!