„Grazer Praxiskommentar“ o profesním právu advokátů a notářů

Profesní právo má značný význam, zejména v klasických právnických profesích advokátů a notářů. Nově vydaný „Grazer Praxiskommentar“ zahrnuje všechny podstatné profesní předpisy pro advokáty a notáře. Komentář, který vydalo nakladatelství Verlag Österreich a jehož editory jsou Gernot Murko a Bettina Nunner-Krautgasser, se věnuje všem aktuálním právním otázkám týkajícím se výkonu povolání po BRÄG 2022 s […]

Advokát Mgr. Michal Vávra v Habsburgergasse

Advokát Mgr. Michal Vávra, partner v brněnské advokátní kanceláři Bulinský & Vávra, přesunul své sídlo advokátní kanceláře jako evropský advokát k nám do Habsurgergasse, což dále posílí naší již existující kolegiální spolupráci. Mgr. Vávra působí mimo jiné v oblasti obchodního práva, občanského a trestního práva (včetně procesního práva), mezinárodního práva soukromého, práva leteckých cestujících a je od roku […]

Kontaktieren Sie uns jetzt!