Mag. Petra Cernochova

 • Rechtsanwältin (advokátka v Rakousku) od roku 2009
 • advokát (Česká Republika) od roku 2010
 • Viceprezident Rakouské advokátní komory (ÖRAK) od roku 2022
 • předsedkyně pracovního výboru pro odborné vzdělávání a školení Rakouské advokátní komory (ÖRAK) od roku 2018
 • členka zkušební komise pro advokátní zkoušky od roku 2014
 • členka zkušební komise pro justiční zkoušky od roku 2017
 • členka výboru Vídeňské advokátní komory (2015 – 2019)
 • členka představenstva Klub Wiener Rechtsanwälte (klubu vídeňských advokátů)
 • členka představenstva Maria-Theresien-Stiftung (nadace Maria-Theresie)
 • prezidentka sdružení/svazu Vereinigung ehemaliger Theresianisten
 • zkouška k FIDIC-dispute-adjudicator u VBI/FIDIC v roce 2012
 •  

JAZYKY:

 • němčina
 • angličtina
 • čeština
 • slovenština

PŘEDNÁŠKová ČInnost

 • různé přednášky, mimo jiné u rakouské advokátní akademie AWAK

PUBLIKACE:

 • různé příspěvky zejména v oblasti nemovitostního práva

členství:

 • Rechtsanwaltskammer Wien (Vídeňská advokátní komora)
 • Česká advokátní komora
 • Klub Wiener Rechtsanwälte
 • Intl Forum of Travel & Tourism Advocates (IFTTA)
 • Vereinigung ehemaliger Theresianisten (sdružení/svaz bývalých Theresianistů)

ZAMĚŘENÍ:

 • smlouvy ke všem druhů nemovitostních transakcí
 • developerské smlouvy
 • stavební právo
 • nájemní a bytové právo
 • dispute resolution (zastupování před civilními soudy, arbitrážní řízení)
 • daňové právo
 • mzdový a sociální dumping
 • ústavní právo
 • správní právo
 • správní řízení a přestupkové řízení
 • korporátní právo
 • korporátní restrukturalizace
 • fúze a akvizice (M&A)
 • živnostenské právo

Kontaktieren Sie
Mag. Petra Cernochova

Womit können wir Ihnen weiterhelfen? Kontaktieren Sie uns jetzt,
um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.

Kontaktieren Sie uns jetzt!