Dr. Rainer Kornfeld

 • advokát od roku 1983
 • Co-Chair IBA Comittee R (Technology) 2003 – 2004
 • prezident Rakouského sdružení plachtění 2009 – 2012

JAZYKY:

 • němčina
 • angličtina

 

PŘEDNÁŠKová činnost:

početné přednášky na výročních zasedání International Bar Association v oblasti IT-práva; přednášky v přepravním právu

 

členství:

 • Rechtsanwaltskammer Wien (Vídeňská advokátní komora)
 • Wiener Juristische Gesellschaft (WJG)
 • ADV Arbeitsgemeinschaft für Datenverarbeitung
 • Deutsche Gesellschaft für Transportrecht (DGTR)

ZAMĚŘENÍ:

  • přepravní a zasílatelské právo
  • autorské právo
  • pracovní právo
  • nekalá soutěž
  • IT-právo a E-Commerce
  • ochrana osobních údajů a compliance
  • korporátní právo
  • živnostenské právo
  • mezinárodní koupě zboží
  • mediální právo
  • dispute resolution (zastupování před civilními soudy, arbitrážní řízení)
  • celní právo
  • pojištění
  • zdravotnické prostředky

Kontaktieren Sie Dr. Rainer Kornfeld!

Womit können wir Ihnen weiterhelfen? Kontaktieren Sie uns jetzt,
um ein unverbindliches Erstgespräch zu vereinbaren.